Great White Egrets (Egretta egretta) greet each other at sunset

Great White Egrets (Egretta egretta) greet each other at sunset

Great White Egrets (Egretta egretta) greet each other at sunset